Hjem - Lions Fredensborg

Menu

Vi hjælper

Lions Fredensborg

Lions Fredensborg yder støtte til sociale, humanitære og kulturelle formål, fortrinsvis inden for Fredensborg området. Det vil sige inden for grænserne Asminderød og Grønholt sogne

Desuden støtter vi regionale, nationale og internationale humanitære projekter som medlem af den verdensomspændende Lions organisation.

I Lions Fredensborg har vi besluttet at anvende de indsamlede midler således:

 • 60% lokalt i Fredensborg området
 • 20% til danske samarbejdsprojekter
 • 20% til internationale projekter

Lions Club Fredensborg har gennem de seneste år blandt andet ydet støtte til:

 • Årlig uddeling af ungdomspris
 • Anskaffelse af optimistjoller og FEVA-joller til sejlklubbens ungdomsafdeling Slotskirkens kor
 • Fredensborg Amatørteater og Mastodonterne
 • Årlig sommerlejr for handicappede børn
 • Sikkerhedsveste til dagplejebørn i Fredensborg
 • Årligt højskoleophold for ældre fra Fredensborg
 • Ungdomsudveksling af unge fra Fredensborg
 • Årlig pensionistfest for ældre i Fredensborg
 • Årlig tilbagevendende fest for beboerne på blindehjemmet
 • Anskaffelse af PC'er til børn i Sydafrika
 • Ferieophold for syge børn
 • Lions Danmarks Katastrofe- og Hælpefond
 • Diverse projekter i ulandene med henblik på at forbedre levevilkår
 • Donation af midler til udgravning og etablering af vandbrønd med pumpe i Kenya
 • Donation af midlet til bygning af "shade" til Mchang’a Nursery School i Kenya
 • Donation af midler sammen med klubberne i Nordsjællandszonen, til malebøger og farveblyanter til Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital Hillerød.
 • Donation af midler sammen med klubberne i Nordsjællandszonen, til indkøb af
  el-ladcykkel til Team V på Grydemoseskolen i Espergærde.

Følg Lions