Hjem - Lions Fredensborg

Menu

Om klubben

Om Lions Fredensborg

Lions Fredensborg er oprettet i 1969 af en kreds af borgere i Fredensborg by. Moderclubben er Lions Hillerød, der som navnet antyder gav clubben dens indføring og optagelse i Lions Club International, der er en verdensomspændende organisation med ca. 1,4 mio. medlemmer.

Lions Fredensborg holder klubmøde den første onsdag i hver måned kl. 18.45 hos medlemmerne på skift.

Klubmøderne er det samlende element i klubben. Arbejdet med at udvikle ideer, planlægge aktiviteter, gennemføre aktiviteter, planlægge klubbens sociale liv, klubbens administration og informationsvirksomhed m.v. foregår i bestyrelsen og i udvalgene, hvor klubmedlemmerne deltager med deres kompetencer.

På klubmøderne fastlægges blandt andet hvilke aktiviteter der skal gennemføres for at skaffe penge til hjælpearbejde, ligesom der tages stilling til klubbens uddelinger af penge til lokale såvel som nationale og internationale formål. Endvidere debatteres policy og holdninger.

Klubmøderne afvikles efter en fast dagsorden under ledelse af  klubmesteren og begynder altid med en sang. Herefter har præsidenten ordet med indkomne sager og orienteringer, der er modtaget og behandlet af bestyrelsen. Et fast dagsordenspunkt er seneste nyt fra udvalgene, hvor det enkelte udvalg giver en status på deres arbejde.

Klubmødet kan også indeholde ego-foredrag, hvor et af klubbens medlemmer fortæller om sit job. Et andet spændende indlæg kan være "de inspirerende 5 minutter", hvor et klubmedlem kurserer over et selvvalgt tema.

Et væsentligt element i klubben er det kammeratlige samvær, hvor der foruden fællesspisning arrangeres foredrag, virksomhedsbesøg, udflugter, fester m.v.

Ægtefæller deltager i enkelte klubmøder og aktiviteter. En gang årligt afholder klubben en fest for ægtefæller.

Clubbens medlemmer afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i møder og andre arrangementer således, at alle de indsamlede midler fuldt og helt anvendes til clubbens humanitære og sociale arbejde.

Ud over bestyrelsen er clubben organiseret i udvalg, der på en overskuelig måde giver et overblik over clubbens aktiviteter. Se udvalgene i menuen til højre, hvor også formændene for udvalgene opført.

Følg Lions