Hjem - Lions Fredensborg

Menu

Klubbens historie

Lions Fredensborg 50 år

Det var Povl Larsen, mangeårigt byrådsmedlem og en kendt skikkelse i Fredensborg, der tog initiativet til at danne en Lionsklub i Fredensborg. Måske kom inspirationen fra filialdirektør Walløe fra Frederiksborg Banks afdeling i Fredensborg, der var medlem af Lionsklubben i Hillerød. Povl Larsen havde et stort netværk i byen, og på få måneder fik han samlet 21 interesserede. Lions Hillerød stod som moderklub, og den 26. april 1969 kunne distriktsguvernøren for Lions øst for Storebælt, J C Schwarz-Nielsen, overrække charterbrevet fra Lions Clubs International til Povl Larsen, der naturligt nok blev klubbens første præsident. Den højtidelige chartring fandt sted i Fredensborg Slotskirke, og om aftenen blev det nye medlem af Lionsorganisationen fejret ved en middag på Store Kro for klubbens medlemmer med ledsagere, repræsentanter for Lionsledelsen, moderklubben og naboklubberne.

Der var stil over det, da Lions Fredensborg blev chartret i Fredensborg Slotskirke den 26. april 1969.

Formålet med Lions er at hjælpe, og det kræver, at medlemmerne samler penge ind ved forskellige aktiviteter, som de selv gennemfører. Medlemmerne af den nystartede klub kom snart i arbejdstøjet, og den første aktivitet var et loppemarked på Højvangen i Fredensborg. Det blev fulgt af mange flere. I det hele taget var opfindsomheden stor. For eksempel byggede klubbens medlemmer huset på Asmundshøj 217. Når man turde påtage sig en så stor opgave skyldtes det velvillig hjælp fra lokale håndværksmestre, af hvilke et par stykker var medlemmer af klubben. Overskuddet fra salget af huset skulle gå til opførelsen af den svømmehal i Sørup, som kommunen ville bygge, men som ikke blev til noget. I stedet brugte klubben lidt efter lidt pengene til andre gode formål. Et andet projekt, som dog blev opgivet, var at købe en gård på Fejø og bruge den som feriekoloni. På den tid var der gode muligheder for finansiering af den slags offentlig-private tiltag. Lions Park i Hillerød er et eksempel herpå.

I årenes løb fandt klubben på flere usædvanlige måder at indsamle penge på, mens andre aktiviteter ophørte, fx. loppemarkedet, da andre foreninger i Fredensborg havde fået samme ide. Det har aldrig været klubbens politik at konkurrere med andre frivillige foreninger om at indsamle penge, men tværtimod at støtte dem, når de havde behov. En af de usædvanlige aktiviteter var at sælge beklædningsgenstande fra militære overskudslagre rundt om på kræmmermarkeder i Nordsjælland. Fregatten Jylland, der manglede nogle uniformsdele, var også blandt køberne. Fra begyndelsen af dette årtusinde huskes måske Crazy-auktionerne, der levede op til deres navn. Her kunne man vinde en tur med en DC 3, et læs hestemøg eller få klippet sin hæk. Det sidste gør klubben i øvrigt stadig i beskedent omfang. Ved den slags lejligheder ville klubben gerne sælge kaffe, hjemmebag og pølser, hvad man uden problemer kunne i klubbens første årtier, men strengere hygiejneregler betyder, at det ikke længere er så ligetil. Klubbens julelotteri var i årevis et fast indslag, senere blev det erstattet af et gourmetlotteri, hvor vinderen fik en middag med vine for to på en Michelinrestaurant, men også her har det voksende bureaukrati med ansøgninger og indberetninger betydet, at aktiviteten blev for besværlig. Desuden har alt sin tid, og man må stoppe, mens det går godt.

Skønsmæssigt har Lions Fredensborg uddelt for omkring 10 mio. nutidskroner, og hvad er de så gået til? Lions Clubs International har den ufravigelige regel, at overskud fra aktiviteter ubeskåret går til de ting, Lions sætter i gang eller støtter. Lions Fredensborg har desuden den holdning, at da pengene er indsamlet lokalt, skal halvdelen også gå til lokale formål, og der er rigtig mange foreninger, der har nydt godt heraf i årenes løb. Blandt andet har sejlklubben og roklubben fået nye både, og da hesten på Granbohus døde, købte klubben fluks en ny til beboerne.

Det er ikke kun byens ungdom, klubben har støttet, også pensionisterne har klubbens bevågenhed. Julestjerner på plejehjemmene, pensionisthøjskole i Tisvildeleje. Her var det en fordel at en af byens præster var medlem af klubben. Han vidste, hvem der havde behov for et højskoleophold. Nogen husker sikkert også den årlige julesammenkomst for pensionister på Sognegården. Klubben hentede deltagerne og kørte dem hjem igen, og der var kaffe og kage, underholdning – ofte ved præsterne Tjalve og Wulff- og selvfølgelig bankospil. Efterhånden kom der så mange tilbud til pensionister, at der ikke længere var behov for klubbens indsats. Noget tilsvarende gjaldt blindehjemmet Bredegård, hvor klubben i årevis arrangerede udflugter for beboerne, ofte til Bakken, og det var bestemt noget, beboerne så frem til og nød i fulde drag. En af hovedindsatserne for Lions Clubs International er bekæmpelsen af blindhed og øjensygdomme, så det var helt naturligt at samarbejde med Bredegård, men også her har tiderne ændret forholdene. Beboersammensætningen er en anden, og budgettet er stramt, så der er ikke mulighed for at plejepersonalet kan ledsage beboerne.

Foruden lokale donationer bidrager klubben også til Lions Danmarks landsdækkende indsatser, blandt andet Lions Pris på 500.-600.000 kr., der hvert år gives til et lovende medicinsk forskningsprojekt eller en social institution, der gør et særligt arbejde. Fordi Prins Henrik var protektor for Lions Danmark, blev prisen normalt uddelt på Fredensborg Slot. Det kan ikke nægtes, at behovet for hjælp er stort ude i verden, og klubben har naturligt nok bidraget til Lions internationale projekter både gennem Lions Danmarks Katastrofehjælp og Lions Clubs Internationals fond, LCIF, såvel som til specifikke projekter, blandt andre Sight First, hvor Lions sammen med WHO behandlede flodblindhed og trachoma. For små midler fik man her en stor virkning. En udløber heraf er den brilleindsamling, Briller til Afrika, som klubben har deltaget i senest ved folketingsvalget grundlovsdag. Klubben har også bidraget til vaccinationer mod mæslinger. I modsætning til vaccineskepsissen i de rige lande er mæslinger dødelig alvor i Den tredje Verden. Kampagnen gennemføres med støtte af bl. a. Bill & Melinda Gates Foundation, der lægger 50% oven i det beløb, Lions giver.

I mange år har klubben deltaget i Lions internationale ungdomsudveksling, fordi klubben mener, at det, selv nu, hvor unge har helt andre muligheder for at rejse ud i verden end tidligere, er et vigtigt led i forståelsen for andre kulturer og skikke. I samarbejde med Espergærde Gymnasium udskriver klubben hvert andet år en essaykonkurrence, hvor vinderen sammen med 25-35 unge fra hele verden deltager i en lejr af to ugers varighed efter først at have boet hos en værtsfamilie i et par uger. I 2018 var vinderen i Californien, og til efteråret begynder vi forberedelserne til at udsende en ung i 2020. Lejrene har forskellige temaer, men alle med et kulturelt og samarbejdsmæssigt indhold. I 2010 samt i 2015 i samarbejde med Lions Skævinge, arrangerede klubben en af Lions Danmarks lejre på Skovskolen i Nødebo, og man overvejer at gøre det igen sammen med andre Lionsklubber i Nordsjælland.

Selv om Fredensborg er en anden by end for 50 år siden, hvor næsten alle medlemmerne havde deres arbejde i byen, og følte, at de hørte hjemme her, er der stadig liv i den gamle klub. Der sælges H C Andersen malebøger til fordel for de børn, der er indlagt på Hillerød Hospital. Sammen med de øvrige nordsjællandske Lionsklubber kunne klubben forære malebøger og tusser til børnene samt seks nye fjernsyn til børneafdelingen tidligere i år. Om efteråret tilbyder klubben at rense sandfang. Det er der vist ikke andre Lionsklubber, der har fundet på, men der er et marked for det efterhånden som mange husejere er kommet op i årene. Rensningen sker under vejledning af byens autoriserede kloakmester, så fagligheden er i orden.

I jubilæumsåret uddeler Lions Fredensborg to portioner à 25.000 kr. Den ene portion går til et skoleprojekt i Mchang’a i det sydlige Kenya. Et typisk eksempel på uformelt, internationalt Lionssamarbejde. Mchang’a ligger i et tyndt befolket, tørt og ret fattigt område, og børnenes muligheder for at få undervisning var beskedne, men sammen med en Lionsklub i Bayreuth i Tyskland og i Aix-en-Provence i Frankrig har vi opført en skole. Et af klubbens medlemmer er arkitekt og har boet og arbejdet i Kenya, lige som også medlemmer af de to øvrige klubber har et godt kendskab til Kenya. Da børnenes tandhygiejne ikke var imponerende, var der brug for tandpasta og tandbørster. Tandpastaen blev doneret af Colgate, og tandbørsterne blev indkøbt lokalt, da klubbens medlem var på privat ferie i Kenya i januar. Da der også var et akut behov for skolebøger, bevilgede klubben spontant 5.000 kr., så bøgerne kunne indkøbes på stedet. De 25.000 kr. går til opførelsen af en ny køkkenbygning. Heldigvis rækker pengene langt i Kenya.


Børn på skolen i Mchang’a i Kenya viser deres nye tandbørster frem.

Den anden portion à 25.000 Kr. går til Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Klubben har støttet koret gennem en del år, og det er imponerende at se, hvilken standard, koret har nået.

Søndag den 8. september kl. 16.30 giver koret en koncert i Kulturhuset Den gamle biograf i Fredensborg. Forhåbentlig vil mange vil benytte lejligheden til at se og høre koret. Det siger sig selv, at overskuddet fra koncerten går til koret.

Lions Fredensborg vil gerne takke dem, der gennem årene har hjulpet med at hjælpe.

Følg Lions